Nakon višegodišnjeg iskustva profesionalnog blues i etno glazbenika i kroz sudjelovanja na brojnim inozemnim festivalima, rađanje ideje o organizaciji jednog sličnog festivala u Zagorju činilo se kao logičan slijed događaja. U srodnosti stilova koje kombiniram, blues koji uključuje i etno glazbu, objediniti ta dva žanra i dati im priliku da se zajednički predstave još je veći izazov i poticaj. Ovaj festival obuhvaća cijeli spektar mogućnosti, a sve u cilju dopiranja do publike svih uzrasta, dakle “od predškolaca do umirovljenika, za svakoga ponešto”.

Sama misao vodilja navedenog festivala je kvalitetan i zanimljiv spoj edukacije i zabave. U prvom planu festivala je koncertna aktivnost, a program kao popratni sadržaji dopunjuju izložbe, radionice i kreativna druženja sa izvođačima, te razmjena iskustava glazbenika, ali i posjetitelja.
U umjetničkom smislu navedenog festivala očekujem visok kvalitativni nivo organizacije i izvođača.

Dođite posjetiti neke od programa ZBEF i sigurno ćete se uvjeriti da Blues NIJE tužna glazba!

Organizator: Udruga građana Delta
Ravnatelj ZBEF-a: Tomislav Goluban