Donacija CD-a: Blues u školi

Učenicima će biti prezentirana usna harmonika kao jedan od najmanjih puhačkih instrumenata  velikih  mogućnosti muziciranja. Financijski vrlo dostupan instrument ukorjenjen je u zagorsku glazbenu tradiciju ali je tijekom godina postupno zaboravljen. Povijest nastanka usne harmonike, njezino porijeklo, vrste, dijelove, način dobivanja tonova te povezanost sa blues i etno glazbom dio su građe ovog edukacijsko-zabavnog druženje sa djecom. Ovu radionicu omogućila je tvrtka Hohner.